Hangi Buluşlar İçin Patent Alınamaz

İşte tam da bu anda, fikrinizi güvence altına almış olmanız büyük önem taşır.

Fikrinizi güvence altına almak ve rakiplerinizin haksız kazanç elde etmesini önlemek için patent başvurusu yapmanız gerekir. Ancak her fikir ya da buluş için patent alamayabilirsiniz. Bu yazımızda hangi buluşlar patent alamaz, hangi buluşlar patent alabilir ve patent sorgulama nasıl yapılır gibi sorulara cevap arayacağız.

Hangi buluşlar patent alamaz?


Bir buluşun ya da fikrin patent alabilmesi için gerekli koşullar Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 82. maddesinde açıkça belirtilmiştir. Bu maddenin 3. fıkrasında bazı buluşların her ne koşulda olursa olsun patent alamayacağı ifade edilir.

Buluşunuzun patent alamama sebeplerini şöyle sıralayabiliriz: Buluşunuz kamu düzenine ya da genel ahlaka aykırı bir nitelik taşıyorsa, İnsan ya da hayvan farkı gözetilmeksizin tüm canlıların bedenlerine uygulanabilecek teşhis ve cerrahi uygulamalar da dahil olmak üzere, tedavi yöntemlerini içinde barındırıyorsa, İnsan veya hayvan klonlama, genetik kimliğin değiştirilmesi, insan embriyosunun ticari sebeplerle kullanılması, tıbbi bir yarar olmamasına rağmen hayvanlara acı çektirmek suretiyle genetik kimliğin değiştirilmesi gibi alanlarda faaliyette bulunuyorsa, Mikrobiyolojik işlemler ve bu işlemlerin neticesinde ortaya çıkarılan ürünlerin dışında kalan, tüm hayvan ırkları ve bitki türlerinin üretimine yönelik biyolojik işlemler içeriyorsa, Oluşumunda ya da gelişim sürecinde insan vücudu veya gen dizisini de kapsayacak şekilde insan vücudunun öğelerinden birini keşfediyorsa patent almanız mümkün değildir.


Hangi buluşlar patent alabilir?

Buluşunuzun patent alabilmesi; yeni olmasına, buluş basamağına sahip olmasına ve sanayi koşullarında uygulanabilir olmasına bağlıdır. Şimdi bu özellikleri tek tek irdeleyelim: Buluşunuzun yeni olması, dünya üzerinde daha önce var olmaması ve yepyeni bir teknik ile üretilmesi anlamını taşır.

Buluş basamağı, buluşta kullanılan tekniğin bir uzman tarafından o anki durumunun dışına çıkarılamayacak bir özellik taşıması demektir.
Sanayi koşullarına uygulanabilir olmak demek ise, buluşunuzun sanayinin bütün dallarında üretilebilir ya da kullanılabilir bir özellikte olması anlamında kullanılmıştır.

Patent Sorgulama Nasıl Yapılır?


Bir fikriniz varsa, ilk atmanız gereken adım, patent sorgulama aşamasıdır; çünkü fikriniz daha önce bir başkası tarafından düşünülmüş ya da geliştirilmiş olabilir. Patent sorgulama işlemi online olarak oldukça kolay bir şekilde yapılabilir. Ancak patent ve marka sorgulama işlemleri günümüzde sık sık karıştırıldığı için bu aşamada bir uzman ile çalışılması faydalı olacaktır.

Patent sorgulama konusunda uzman kişi, fikrinizi patent arama kriterleri doğrultusunda incelemeli, detaylı bir şekilde sorgulama yapmalı ve bir rapor sunmalıdır. Patent sorgulama sırasında; buluşunuzun patent almak için gerekli özellikleri kapsayıp kapsamadığı incelenir. Başvuru dilekçesi ve buluşunuzu anlatan bir tarifname hazırlanır.

Patent sorgulama sırasında gözden kaçan en küçük bir ayrıntı ya da ihmal edilen en küçük bir adım, sizin ileride hukuki pek çok süreç ile yüz yüze gelmenize yol açabilir. Bu nedenle bir uzman yardımı almak son derece önemlidir.

Patent Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler


Buluşunuz ile ilgili daha önce patent alınıp alınmadığı detaylı bir şekilde incelenmelidir; çünkü eğer buluşunuz ile ilgili sizden önce başka biri patent aldıysa, sizin başvurunuz kabul edilmeyecek ve yaptığınız harcamalar boşa gidecektir. Buluşunuzun hangi ülke veya ülkelerde kullanılacağına bakılmalıdır. Buluşunuzun kullanılacağı tüm ülkelerdeki hukuk ve kararnameler araştırılarak, aykırı bir durum taşıyıp taşımadığı belirlenmelidir.

Buluşunuzun daha önce dünyada var olmaması, başvuru sırasında sizi her türlü detayı açıklamanız sırasında tereddüte düşürebilir. Ancak unutulmaması gereken bir durum vardır ki, pek çok buluş sahibi bu endişe nedeniyle buluşunu tam bir şekilde anlatmadığı için patent alma olasılığını düşürmektedir. Patent açıklığının sağlanması, cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile sabittir. Bu nedenle başvuru sırasında buluşunuz ile ilgili son derece açık ve net ifadeler vermeniz önemlidir.

Patent başvurunuzu işinin ehli uzmanlar aracılığıyla gerçekleştirerek, tüm aşamaları sorunsuz atlatmak ve ileride de hukuki bir problemle karşılaşmamak için Destek Patent’i arayabilirsiniz.