2021-09-21

Aşı Patenti Nasıl Alınıyor?

Günümüzde aşıların birçoğu çok seviyeli fikri mülkiyet hakları ile korunur ve fikri mülkiyet hakları genellikle birçok firmanın elindedir. 20 yıldan daha uzun bir süre alınan aşıların patenti, üretim için bir engel teşkil etmez. Öte yandan aşının temel formunu geliştiren yeni bir formül için aşı patenti almak mümkündür. Ayrıca aşının üretim yönteminde kolaylık sağlayan yöntemler için de patent alınabilir. Kısacası “Aşı patenti nedir?” sorusunun cevabı, aşının probleme getirdiği teknik cevabı koruyan bir yöntemdir, olarak verilebilir. Ayrıca aynı problemin farklı bir şekilde çözüme kavuşturulabilmesi de mümkündür. Bu sayede diğer çözüm, yani diğer aşı da patentlenebilir.

Aşı Patenti Nedir?


Başta soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklar için koruma sağlayan, birçok virüs ve bakteriye karşı tasarlanmış aşılar için aşı patenti alınabilir. Öte yandan ilaç firmalarının, aynı virüs için eş zamanlı olarak ve farklı kimyasallar aracılığıyla aşı geliştirmiş olması mümkündür. Bu durumda aşıların hepsi farklı yöntemler kullanıldığı için patentlenebilir. Ayrıca bir markanın ürettiği aşının patentlenmesi, diğer ilaç firmalarının aynı aşıyı izinsiz bir şekilde taklit etmesinin önüne geçilmesine olanak tanır. Patentlenmek istenen aşı, gerekli testlerden geçmiş olması ve insan sağlığına zararının olmaması şartları sağlandıktan sonra patentlenebilir. Bunun yanında patentlenmek istenen aşı, üretim yöntemi veya çözdüğü sorun bakımından da alana yeni ve önemli bir katkı yapmalıdır.

Aşı Patenti Nasıl Alınır?


“Aşı patenti nasıl alınır?” sorusu birçok ilaç üreticisi firma tarafından sıklıkla sorulur. Ürettiği aşı için patent almak isteyen firma, öncelikle ilgili veri bankasından patentlenmek istenen aşının benzerleri olup olmadığını kontrol etmelidir. Bu çok önemli bir işlemdir. Çünkü söz konusu aşıya benzer veya aynı yapıda bir aşı bulunursa aşı için patent alınamayabilir.

Patent başvurusunda bulunulan aşının, tarifnamede oldukça detaylı bir şekilde açıklanması önem arz eder. Aşının içerisindeki kimyasalların ve diğer detayların belirtilmesi aşının patent alma şansını artırır. Aşı patent alma süreci için belki de en önemli adımlardan biri de budur.

Geliştirilen aşının seri üretim için uygun bir yapıda olması önemli bir gerekliliktir. Eğer bir aşı yüksek miktarda üretilebilirse aşının çözmesi istenen problem de daha çabuk giderilebilir.

Aşı Patenti Alma Süreci


Aşı patenti alma süreci, birkaç aydan birkaç yıla kadar uzayabilen bir süreçtir. Gerekli şartlar sağlandığında üretilen aşı için patent alınabilir.
Aşı için patent başvurusunda bulunurken ilaç firmasının ismi, adresi, yetkilinin ismi ve imzası gibi bilgilerin eksiksiz olarak başvuru formunda yer alması gerekir.
Patent başvurusunda ve ilerleyen süreçte harç ödemesi yapmak gerekebilir. Söz konusu ödemeler, kredi kartı veya havale yolu ile yapılabilir.
Aşı patenti için yapılan başvuru tamamlandıktan sonra üzerinde seri numarası bulunan bir dosya verilir. Bu seri numarası sayesinde patent başvurusu rahatlıkla takip edilebilir.

Aşı Nasıl Geçerlilik Kazanır?


Bir aşının etkinliğinin kanıtlanabilmesi için o aşının belli başlı testlerden geçmiş olması gerekir. Sonrasında aşının uygulanacağı ülkelerden onay alınması da gerekir. Pandemi ve salgın koşullarında aşılar ülkelerden acil durum onayı alabilir. Böylelikle “Aşı nasıl geçerlilik kazanır?” sorusunun da cevabı verilmiş olur. Onay aşamasından sonra aşının seri üretimine geçilebilir. Öte yandan aşının geçerlilik kazanabilmesi için aşının ilk keşfinden sonra belli bir zaman geçmiş olması şarttır. Bu süreç içerisinde aşının insan sağlığına zararının olup olmadığı, yan etkileri ve ilgili hastalığa çözüm getirip getirmediği gibi konulara ilişkin daha sağlıklı cevaplar verilebilir. Ayrıca yaş ve ırk gibi kavramlar da aşının geçerlilik kazanmasını etkileyen önemli faktörlerdir.

Aşı patentleri ve diğer patent türleri hakkında sorularınız için Destek Patent ile iletişime geçebilirsiniz.