Sağlık Turizminde Markalaşmanın Önemi

Sağlık turizmi dünya genelinde en yüksek pazar payına sahip endüstriler arasında yer alır ve bu noktada sağlık turizminde markalaşma konusu daha önemli hâle gelir. Markanın önemi tüm sektörler ve hizmet alanları için geçerli olsa da sağlık turizminde uluslararası ölçekte reklam ve tanıtım çalışmalarının yürütülmesi, markalaşma ile mümkün olur. İşletmeler açısından markanın avantajları arasında bilinirliğin artırılması, daha geniş hedef kitlelere ulaşılması yer alır.

Ülkemiz, sağlık turizmi konusunda globalde büyük bir paya sahip oluşuyla dikkat çeker ve yapılan araştırmalar, uluslararası boyutta sağlık turizmi faaliyetleri içerisinde Türkiye'nin ilk 10 arasına girdiğini gösterir. Sağlık turizminde markalaşma; işletmelere rakiplerinin arasında ayrılma, fark yaratma ve öne çıkma fırsatı sunar.

Markalaşmanın Önemi


Ticari faaliyetlerde bulunan işletmeler için markalaşmanın önemi giderek artmaktadır ve marka oluşturmanın avantajları, istatistiksel verilerle ortaya konulabilir düzeydedir. Markalaşma sürecinin işletmeler açısından avantajları ise şu şekildedir:

• Müşteri algısının şekillenmesi: İşletmeler için oluşturulan markanın, müşteri kitlesi tarafından doğru şekilde algılanmasına, sunulan ürün ve hizmetlerin bilinirlik kazanmasına, ticari itibarın güçlenmesine destek olur.
• İş ilişkilerinin gelişmesi: Bulunduğu sektör içerisinde tanınan işletmeler, yeni iş fırsatlarını daha fazla yalayabilir. Network ağları güçlenen işlemelerin sektörlerindeki pazar payları da bu şekilde genişler.
• Potansiyel müşterilere erişim: Başarısını kanıtlayan markalar, müşteri profillerinin gözünde olumlu izlenim yaratır. Mevcut müşterileri ile sadakatini geliştiren işletmeler, potansiyel müşterilere de daha kolay ulaşır.
• Sektörel faydalar: Sağlık turizminde markalaşma, global ölçekte bilinirliği artırırken rakiplerin arasında da daha güçlü olma fırsatı sunar. Sektör içerisinde iş birliklerinin artmasını destekleyen markalaşma, yeni girişimleri ve yeni hizmet alanlarını gündeme getirir.

Sağlık Alanında Markalaşma Neden Önemlidir?


Sağlık turizminde markalaşma; hastaneleri, sigorta şirketlerini, biyomedikal ve ilâç üreticilerini, wellness işletmelerini kapsar. Geniş bir hizmet alanı sunan sağlık sektörü, markalaşma süreci ile bilinirliğini giderek artırmaktadır. Yapılan araştırmalar, küresel çapta bir yıl içerisinde 9 milyondan fazla kişinin sağlık hizmetlerinden yararlanmak için farklı ülkeleri tercih ettiğini gösterir.

Sağlık turizmi 2021 verileri, globalde 60 milyar dolar ciroya ulaşılarak sektör hacimlerini %84 oranında artırdığını ortaya koymuştur. 2022 yılında ise bu hacmin 143 milyar dolara ulaşması hedeflenmektedir. Sağlık turizminde markalaşma süreçleri hızlandıkça, ilgili işletmeler de pazar payından yararlanabilir hâle gelir. Sağlık turizminde markalaşmanın önemi ise şu şekildedir:

Ülke bazında ve globalde bilinirliğin artması,
Kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi ile daha geniş hedef kitleye erişim,
Sektörde yer alan mevcut ve potansiyel rakiplerin arasında fark yaratılması,
Tercih edilirlik oranını artırmak.

Markanın Avantajları


Markanın önemi ve avantajları arasında, sektörel rekabet içerisinde işletmenin daha güçlü konumlanması ve global çapta tanınma yolculuğunun hızlanması yer alır. Markalaşma ile işletmenin hizmet kalitesi artarken, çalışan profili de bir üst seviyeye taşınır. Marka olmak hem işletme hem de müşteri kitlesi için birçok avantaj sunar. Bunlar aşağıdaki şu şekildedir:

Sunulan ürün ya da hizmet içeriğinin müşteri kitlesi tarafından daha kolay tanınması.
Sunulan içeriklerin rakip işletmelere ait hizmetlerden ayrıştırılması.
İşletmeye prestij ve itibar kazandırılması.
İşletmenin müşteri kitlesi tarafından “kaliteli” statüsünde algılanması.
Hedef kitleye güven vermesi.
Müşteri kitleleri ile duygusal bağ kurulması.
Müşteri sadakatini artırmak.
Sunulan ürün ya da hizmet için “özel fiyat” uygulamalarını mümkün kılması.
Bilinirlik ve sürdürülebilirlik çalışmalarını desteklemesi.
Marka tescil işlemleri ile işletmeyi koruma altına alması.
Sağlık turizminde markalaşma ile dünya genelinde rekabet gücünün artırılması.
uzman ekibinin markalaşma ve marka tescil sürecinde size özel çözümlerinden yararlanmak için buradan bize ulaşabilirsiniz.

Destek Patent uzman ekibinin markalaşma ve marka tescil sürecinde size özel çözümlerinden yararlanmak için buradan bize ulaşabilirsiniz.