Yazılım Patenti Nedir? Nasıl Alınır?

Daha önce duyulmamış bir fikri olanların söz konusu fikri korumak ve güvence altına almak adına Türk Patent Kurumu’na patent başvurusunda bulunması gerekir. Patent; herhangi bir fikrin veya buluşun üretilmesi, satılması, kullanılması ve çoğaltılması sürecinde önemli bir yere sahiptir. Bir başka deyişle, ürünün uzun süre güvenli bir şekilde korunmasını sağlar. Ayrıca, herhangi bir fikirden veya buluştan para kazanmak isteyenlerin bir an önce patent başvurusunda bulunması gerekir çünkü, söz konusu fikir veya buluş farklı bir kişinin aklına geldiğinde ve o kişi patentini aldığında ilk sahibinin buluş veya fikir üzerinde herhangi bir hak iddia etmesi mümkün olmaz.

Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan her patent başvurusunun olumlu sonuçlanması mümkün değildir. Söz konusu buluşun yalnızca Türkiye’de değil dünyanın diğer ülkelerinde de kullanılmamış olması şarttır. Bir başka deyişle, daha önce başka hiçbir yerde kullanılmamış fikir veya buluş için patent başvurusunda bulunulabilir. Patent belgesi, sahibine başvuru tarihinden itibaren yirmi yıllık bir koruma sağlar.

Yazılım Patenti Nedir?


Yazılımların patentlenmesi veya patentlenmemesi en çok tartışılan konulardan birisidir. Hem yazılımcıları ve teknoloji şirketlerini hem de teknoloji kullanıcılarını doğrudan ilgilendiren bir husustur. Ancak, akla gelebilecek her teknolojik üründe yazılımların her geçen gün ağırlık kazanması; yazılım patentlerini önemli kılar.

Yazılım patenti, ABD’de de yasal nitelik kazanmıştır. Dünyaca ünlü şirketler sayısız yazılım patentine sahiptir. Avrupa kıtasında da otuz binin üzerinde yazılımın patentlendiği bilinir. Bilhassa serbest yazılımlarda yer alan patentli yazılım parçaları teknoloji sektörü adına ciddi bir sorun teşkil edebilir.

Birçok kişinin aklında yazılım patenti nedir sorusu bulunuyor. Yazılım patenti; adından da tahmin edilebileceği üzere herhangi bir yazılımı kapsayan patentlere verilen genel isimdir. Yazılım patentinin şart olup olmadığı hakkında birtakım belirsizlikler mevcuttur. Bilhassa yazılım kullanılan donanımsal buluşlarda kendisine yer bulan yazılımların donanım ile beraber patentlenmesi veya yazılımların tek başına patentlenmesi gibi iki farklı seçenek arasından hangisinin tercih edilmesi gerektiği tartışılır.

Yazılım patenti, yenilikçi fikirlerin patentlenmesi olarak tanımlanır. Her geçen gün daha yaygın hale gelen yazılım patenti, bilhassa küçük ve orta ölçekli yazılım şirketlerini zor durumda bırakır. Fakat, büyük çaplı bir yazılım şirketi için önemli bir ödül olarak ifade edilebilir.

Yazılım Patenti Nasıl Alınır?


Teknoloji dünyasında yer alan kişi ve kurumların aklında yazılım patenti nasıl alınır sorusu bulunuyor. Yazılım patenti başvurusu hakkında çok fazla bilgi bulunmadığı için insanların bu konuda danışmanlık hizmeti alması şart haline gelmiştir.

Bilgisayar yazılımları; eserler kapsamında değerlendirilir. Bu sayede, yazılım telif hakkı ile korunmalarına rastlanır. Ancak, yalnızca bilgisayar üzerinde çalışabilen yazılımlar; patent tescilinden ziyade yazılım telif hakkı tescili ile korunur. Bunun yanı sıra, bilgisayar dışındaki yazılımların donanımlarla beraber kullanılması hususunda patent ile korunmaları mümkündür. Ayrıca, yazılım ile geliştirilen cihazlar da Avrupa Patent Sistemi’nin bir gereği olarak patent ile korunabilir. Örneğin, banka pos cihazındaki yazılımlar için patent başvurusu yapılabilir. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun inceleyip onay vermesi halinde yazılım patenti almak mümkündür.

Yazılım patenti nasıl alınır diye düşünenlerin önünde farklı seçenekler vardır.

Bilgisayar yazılımına ilişkin eser koruması için başvuruda bulunulabilir.
İçeriğinde bilgisayar yazılımı barındıran donanım/yöntem için patent başvurusunda bulunulabilir.
İsteyenler; yukarıdaki her iki seçeneği de birlikte yapma şansına erişirler.

Yazılım patenti almak isteyenler, noter onaylı vekaletnamenin yanı sıra örneği patent danışmanlık firması tarafından verilecek bir taahhütname ile sürece dahil olabilirler. Bunun yanı sıra, bilgisayar programları ve veri tabanları için ayrı ayrı bilgilerin istenmesi söz konusudur. Örneğin, ticari sırrı olmayan bir bilgisayar programı için bilgisayar programının belirleyici özelliklerini taşıyan ve özel aracı ile beraber çoğaltılmış bir kopyaya gereksinim duyulur. Buna ek olarak, veri tabanları için tek dosyalı veri tabanları söz konusu olduğunda ilk ve son beş 25 sayfa, bunun verilemediği hallerde ise ilk ve son 25 veri kaydı talep edilir. Bu bilgiler ve çok daha fazlası DVD, CD-ROM vb şekilde iki adet kopya olarak verilmelidir.

Yazılım Patentinin Önemi


Yazılımlar telif hakları kapsamında değerlendirilebilir. Buna ek olarak, noter üzerinden beyan verildiği takdirde de yazılımı koruma şansı elde edilir. Yenilik aşaması, tekniğin bilinen durumunu aşması, sanayiye uygulanabilirlik gibi faktörler herhangi bir fikrin veya buluşun patentinin alınması adına hayati önem taşır.

Yazılım patentinin önemi teknoloji dünyasının içerisinde olanlar tarafından merak edilir. Her şeyden önce, patent sayesinde yazılım temelli olarak ortaya konulan yenilikleri koruma şansı yakalanır. Bunun yanı sıra, yazılımın başkaları tarafından kullanılmasının, üretilmesinin ve satılmasının önüne geçilir. Buna ek olarak, patenti alınan yazılımın kullanımı herhangi bir kişiye veya kuruma lisans aracılığı ile devredilebilir.

Siz de bu karmaşık süreçlerde rahat etmek ve yazılım patenti için yapacağınız işlemlerinizi hiç efor sarf etmeden gerçekleştirebilmek için Destek Patent uzmanlarına buradan ulaşabilirsiniz.