Logo Tescili Nedir? Nasıl Yapılır?

Teknolojinin gelişmesiyle beraber markalar arasındaki rekabet hızla artıyor. Bu noktada, markaların avantaj sağlamak adına bazı hususlara dikkat etmeleri gerekiyor. Logo, markayı pazar sahasında temsil eden bir simge olmasından dolayı önemlidir.

Logo; farklı şekil, yazı stili, renk ve detaylardan ibaret olan bir simgedir. Logonun tasarımı, en az markanın ismi kadar önem taşır. Başarılı bir şekilde tasarlanmış logo sayesinde marka sektörel rekabette rakiplerinin bir adım önüne geçer. Ancak, beklentileri karşılayamayan ve hedef kitleye hiçbir şekilde hitap edemeyen bir logo, markanın prestijini ve duruşunu olumsuz yönde etkiler.

Logo sayesinde markalar hedef kitlelerinde olumlu duygular uyandırma şansına erişir. Özgün, etkileyici, yaratıcı ve bilhassa akıllarda kalıcı bir logo tasarlandığı takdirde markalar pazar sahasında da markalaşarak rakiplerinden bir adım öne geçer. Logo tasarımına karar verildikten sonra logo tescil işleminin nasıl yapılacağı da merak konusu.

Logo Tescili Nedir?


Logo; markaların tüketicilere sunmuş olduğu ürün ve hizmetler ile ilgili bilgi veren semboller olarak bilinir. Bu yüzden, logonun markanın imajına dair birtakım izler taşıması şarttır. Şekil, renk ve yazı karakterlerinden oluşan logo tasarımı; markanın ruhunu ve karakterini yansıtmasından dolayı değerlidir. Birçok marka; özgün bir logo tasarımına sahip olmak ister. Bu noktada, logonun özgünlüğünü korumak adına birtakım önlemler alınmalıdır. Ayırt edicilik; iş dünyasında son derece önem taşıyan bir etmendir.

Marka ve logo tescili; hukuki açıdan değerlidir. Hatta, marka ve logo tescilinin sınai haklar kanununda bulunduğunu söylemek gerekir. Bu noktada, marka korumasını sağlamak adına vakit kaybetmeden logo tescili yaptırılmalıdır. Markalar; Türk Patent ve Marka Kurumu’na logo başvurusu yapmak zorundadır. Logo tescili sayesinde marka resmi olarak da tanınır. Bu durum; markanın sektördeki rekabet gücünü de arttırır.

Logo tescili sayesinde başkalarının logoyu kullanarak ondan fayda ve kazanç sağlamasının önüne geçilir. Markanın tüm hakları korunur. Ayrıca, logoyu devretme veya miras bırakma gibi haklar da elde edilir.

Logo Tescili Nasıl Yapılır?


Logo tescili nasıl yapılır diye düşünenlere bu işlem için ilk olarak gerekli belgelerin hazırlanması gerekmektedir. Eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanan evraklar ile beraber Türk Patent Kurumu’na başvuru yapılmalıdır. Başvuru yapmak isteyenlerin önünde iki farklı seçenek bulunuyor. İstedikleri takdirde bireysel başvuru yapabilirler. Bunun yanı sıra, vekil atayarak da başvuru yapılabilir. Ayrıca, yabancı uyruklu vatandaşların logo tescili başvurusunu yalnızca vekillerinin yapabileceğini hatırlatmak gerekir. Buna ek olarak, Türk Patent ve Marka Kurumu’na usulüne uygun bir şekilde başvuru yapılmalıdır.

Logo tescili için ilk olarak Türk Patent Kurumu’nun istediği belgeler eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanmalıdır. Söz konusu belgeler; Türk Patent ve Marka Kurumu’na teslim edilmelidir. Bu sayede, başvuru kesinlik kazanır. Logo; koruma altına alınır.
Türk Patent ve Marka Kurumu, belgelerde bir eksik gördüğü takdirde logo sahibine iki aylık bir süre tanır. Logo sahibi; belirtilen süre içerisinde eksik belgeleri tamamlamadığı takdirde başvurusu iptal edilir.
Başvuru işlemi olması gerektiği gibi yapıldığı takdirde Türk Patent ve Marka Kurumu esasa uygun bir inceleme başlatır. Logo tescili başvurusu herhangi bir sorun tespit edilmezse Resmi Marka Bülteni’nde yayınlanır.
Bazı durumlarda, üçüncü kişilerin itiraz ve başvuruları gündeme gelebilir. Bu gibi hallerde, logo tescili başvurusuna dair inceleme süreci başlatılır.
Herhangi bir itirazın söz konusu olmadığı hallerde başvurulara ait tescil işlemleri tamamlanır. Sonuç olarak, sicil kaydı oluşturulur. Tescil Belgesi, sicil kaydı ile beraber başvuru sahibine teslim edilir. Bir başka deyişle, logo tescili süreci tamamlanmış olur.
Logo tescili başvurusu sırasında birtakım belgeler talep edilir. Gerçek bir kişinin başvuru yaptığı hallerde vekaletname, T.C kimlik numarası, logo örneği ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren belge eksiksiz olarak teslim edilmelidir. Bunun yanı sıra, başvuru sahibinin tüzel kişi olduğu hallerde vergi levhası, faaliyet belgesi, logo örneği ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren belge talep edilir. Söz konusu belgeler eksiksiz olarak sunulduğu takdirde herhangi bir sorun yaşanmaz.

Logo Tescilinin Önemi


Logo tescilinin önemi birçok kişi tarafından merak edilir. Her şeyden önce, logo tescili sayesinde tüketici için güven unsuru sağlanmış olur.
İsim hakkının yanı sıra benzer markaların ortaya çıkmasının önüne geçilir. Bir başka deyişle, sektörel tekel sağlanır.
Logo tescili; bilhassa devlet teşvikleri, üretim izni ve kalite belgeleri için gereklidir.
Marka, logo tescili sayesinde uluslararası pazarlara girme şansına da erişir.

Kopya ve Benzer Logoların Önüne Nasıl Geçilir?


Sektörel rekabetin artmasının bir sonucu olarak her geçen gün daha çok kopya ve benzer logoya rastlanıyor. Bu noktada, logo tescili sayesinde kopya ve benzer logoların önüne geçmenin mümkün olduğuna değinmek gerekir.

Logo tescili ile başkalarının haksız kazanç elde etmesinin önüne geçilir. Bunun yanı sıra, logo sahibi; logoyu haksız yere kullanan ve taklit eden üçüncü kişi veya kurumlara maddi ve manevi dava açma hakkı da elde eder. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre logonun tescil edilmesiyle elde edilen hakkın bizzat logo sahibi tarafından başkasına devredilmesi, miras yolu ile intikal edilmesi, rehin edilmesi, teminat gösterilmesi mümkündür. Sonuç olarak, hukuki açıdan herhangi bir sorun yaşamamak adına logo tescili gerekli olmaktadır.