Kurumsal Kimlik Nedir? Neden Önemlidir?

Her sektörde ciddi bir rekabet söz konusudur. Markalar; rakiplerinden sıyrılıp rekabette bir adım öne geçmek adına çaba göstermelidir. Kurumsal kimlik; küçük, orta veya büyük olmasından bağımsız olarak her marka için önem taşır.

İşletmesini profesyonel bir şekilde göstermek isteyenlerin tutarlı bir kurumsal kimliğe sahip olması şarttır. Her zaman aynı renk paletini ve yazı tipini kullanmak önemli bir husustur. Bunun yanı sıra, tutarlı logo konumlandırma; bir markanın profesyonel ve güvenilir olduğunu gösterir. Ayrıca, hem basılı hem de çevrimiçi iletişimlerde benzer bir üslup ile hareket etme de işletmenin kurumsal kimliğini ortaya çıkaran etmenlerden birisidir. Sonuç olarak, kurumsal kimlik; profesyonel bir duruş sağlar.

Kurumsal Kimlik Nedir?


İş dünyasında kalıcı bir yer edinmek isteyenlerin aklında kurumsal kimlik nedir sorusu bulunuyor. Kurumsal kimlik; herhangi bir işletmenin, kurumun veya kuruluşun kim olduğunu gösteren birtakım görsellerdir. Bir başka deyişle, işletme veya kurum hakkında bilgi veren tanıtıcı görseller olarak tanımlanmaları mümkündür. Kurumsal kimlik sürecinde işletmenin beklentileri ve ihtiyaçları da dikkate alınır ve işletmenin dışarıdan nasıl görünmek istediği belirlenerek buna uygun kurumsal kimlik öğeleri oluşturulur.

Kurumsal kimlik; markanın duruşunu göstermesi bakımından önemlidir. Herhangi bir marka; kurumsal kimlik sürecini tamamlayarak kurumun geniş kitleler tarafından tanınmasını ve kolayca hatırlanmasını sağlar. Kurumsal iletişim, kurumsal davranış ve görsel detayların bir araya gelmesi kurumsal kimliği oluşturur. Hedef kitlenin gözünde kurumsal imaj oluşturulur. Söz konusu kurumsal imaj olumlu olduğu takdirde kurumun prestiji ve itibarı da artacaktır.

Kurumsal Kimlik Nasıl Oluşturulur?


Her şeyden önce, kurumsal kimliğin birden çok öğesinin bulunduğunu söylemek mümkündür. Firma tarafından üretilen ürünler ve ürün ambalajları, firmaya ait tabelalar, firmalar tarafından düzenlenen sergi ve fuarlar, firmaların kurum içerisinde ve dışarısında kullanmış olduğu antetli kağıtlar, dosyalar ve zarflar, firma elemanlarına ait olan kartvizitler, firma adına oluşturulmuş tahsilat mektupları, firmaların vermiş olduğu sertifikalar, yine firmaya ait reklam, katalog ve broşürler de dahil olmak üzere kurumsal kimliğin çok sayıda öğesi bulunur.

Kurumsal kimlik çalışmalarının bir de dijital yönü bulunur. Bir başka ifade ile, firmaların internet siteleri ve gerçekleştirmiş oldukları farklı dijital yöntemleri de kurumsal kimlik süreci içerisinde değerlendirilebilir. Kurumsal kimlik nasıl oluşturulur; hayati önem taşıyan konulardan birisidir. Bu noktada, kurumsal kimlik oluşturma aşamaları maddeler halinde özetlenebilir.

Firmalar; ne istediklerine karar verirler. Yapılacak tüm işler belirlenir ve onaylanır. Tasarım sürecine başlanmadan evvel detaylı bir planlama yapılmalıdır.
Tasarım oluşturma sürecinde zamanın gereklerine uygun olarak hareket edilmelidir. Bir başka deyişle, kurumsal kimlik öğeleri; çağın beklentileriyle paralel olmalıdır. Bu sayede, firmanın çağdaş ve kabul edilebilir bir imaj kazanması hedeflenir.
Bu süreçte, uzmanlar tarafından sunumlar hazırlanır. Firma yetkilileri; hazırlanan sunumları inceleyerek geçer not vermelidirler. Firmanın onayını alan sunumlar kullanılmaya başlanabilir.
Tasarımlar üzerinde firma yetkililerinin isteklerine göre birtakım değişiklikler yapılabilir. Bir başka deyişle, tasarım; firmanın istek ve beklentilerine uygun hale getirilir.
Son olarak, hazırlanan tasarım gerekli olan tüm alanlarda basılır ve yayılır.
Kurumsal kimlik oluşturma sürecinde zamanlama ve öncelikli hedef kitlenin belirlenmesi önemlidir. Aksi takdirde, bu süreç başarısızlıkla sonuçlanır. Ayrıca, firmanın ciddi bir prestij kaybına uğrayacağını da söylemek gerekir.

Çok sayıda başarılı kurumsal kimlik çalışması bulunuyor. Örnek olarak Michalov Restaurant, kullanmış olduğu renkleri, yazı fontları ve daha birçok tasarım öğesi ile dikkat çekiyor. Kurumsal kimlik öğelerine restoranın birçok kısmında yer vererek müşterilerinin restorana duyduğu güveni ve bağlılığı arttırıyor. Dünyaca ünlü Apple markasının da bu işi en iyi şekilde başardığı görülmektedir. Apple markasının dünya çapında yaratmış olduğu kurumsal kimlik algısı sayesinde, kullanıcılarının üzerinde özel bir aidiyet duygusu yaratmıştır.

Kurumsal Kimlik Neden Önemlidir?


Markanın gerçek kimliğini en iyi şekilde dışarıya yansıtır.
Markanın toplumun ve kullanıcıların gözünde belirli bir imaja sahip olmasını sağlar.
Markayı rekabet ortamında bir adım öne geçirir.
Marka çalışanlarının aidiyet duygularının gelişmesine vesile olur.
Kurumsal kimlik öğeleri oluşturulduktan sonra Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan alınan patent belgesi ile koruma altına alınmalıdır. Bu sayede, firmaya ait görsellerin üçüncü kişiler tarafından satılmasının veya çoğaltılmasının önüne geçilir. Bir başka deyişle, marka kurumsal kimlik öğeleri ile özgünlüğünü kanıtlamış olur.

Kurumsal Kimlik ile Patent ve Marka Tescillerin Önemi


Marka; herhangi bir işletmenin sektörde bulunan diğer işletmelerden farkını ortaya koyar. Birçok tüketici; ürün veya hizmet satın alırken güvenilir markaları tercih ederler. Markanın kendisi kadar önem taşıyan bir diğer husus ise markanın korunmasıdır. Bir başka deyişle, marka tescili son derece gereklidir. Marka tescili; işletmelerin marka haklarının korunması ve üçüncü kişiler tarafından yapılması muhtemel kopyalama işlemlerinin önüne geçilmesi adına önem taşır.

Türk Patent ve Marka Kurumu; Türkiye’de marka tescilini veren kurum olarak dikkat çeker. Kurumsal kimlik öğeleri arasında bulunan logo, ambalaj ve daha birçok tasarım detayı bir araya gelerek markayı oluşturur. Bu tasarım öğelerinin Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan alınacak bir patent belgesi sayesinde korunması gereklidir. Bu sayede, kurumsal kimlik çalışmalarından en iyi şekilde verim alınır.