Avrupa Patent Validasyonu Nedir?

Patent, teknolojik gelişmeyi sağlamasından mütevellit son derece önemlidir. Buluş sahibi, patent sayesinde münhasır haklar elde eder. Ayrıca, söz konusu buluşu teknolojik olarak geliştirme ve ticarileştirme şansına da sahip olur.

Patent, icat sahibinin söz konusu icadı belirli bir süre kullanma, üretme ve satabilme hakkını sağlaması ve bu hakkı koruma altına almasından dolayı önem taşıyan bir belgedir. Bir başka ifadeyle, buluş sahibi, buluş üzerinde belirli bir süre tekel oluşturabilir.

Patent, işletmelerin ulusal ve uluslararası popülerlik kazanması noktasında da önemlidir. Bilhassa ürün ve hizmetlerini uluslararası pazarda satmayı düşünen kişi ve kurumların uluslararası patent tesciline ihtiyaç duyduklarını söylemek gerekir.

Avrupa patentlerinin Türkiye’de de geçerli kılınmasını sağlayan Avrupa patenti validasyonu; taraflar arasında imzalanmış Avrupa Patent Sözleşmesi’nin 65. maddesine göre işler. Avrupa Patent Ofisi’nde tescillenen patentler, validasyon işlemi yapılmadığı takdirde Türkiye’de geçerli olmaz.

Avrupa Patenti Validasyonu Nedir?


Avrupa patenti validasyonu nedir? sorusu Google’da çok fazla aratılan cümleler arasında yer alır. Bu noktada, Avrupa patentinin Avrupa ülkeleri arasındaki bir anlaşma sonucu bilhassa patent süreçlerinde firmalara kolaylık sağlayan bir uygulama olduğunu söylemek gerekir. Bir başka deyişle, bu anlaşma sayesinde Avrupa patenti sahipleri, anlaşmanın geçerli olduğu ülkeler içerisinde patent işlemlerini sorunsuz bir şekilde yapma şansına erişirler. Bunun yanı sıra, Avrupa patenti sahiplerinin patentlerinin Türkiye sınırları içerisinde geçerli olması adına Avrupa patenti validasyonu yaptırmaları gereklidir. Fakat, başvuru yapacak kişilerin Türk Patent ve Marka Kurumu’na bizzat Türkçe başvuru yapmaları şarttır.

Türkiye, Avrupa patenti validasyonu sürecinde henüz çeviri gerekliliğini ortadan kaldıran Londra Anlaşması’na taraf olmamıştır. Bu nedenle, patent başvuru sahiplerinin tescil edilmiş bir Avrupa patentinin Türkiye’de geçerli kılınmasını sağlamak üzere Türkçe çevirisini sunarak başvuru yapmaları gereklidir.


Avrupa Patent Validasyonunda Türkçe Çevirinin Önemi


Avrupa patenti validasyonu süreci söz konusu olduğunda Türkçe çevirinin zannedilenden çok daha önemli olduğunu söylemek gerekir. Patent başvuru sahipleri, Avrupa patentini Türkiye sınırları içerisinde valide etmek istedikleri takdirde Türkçe metin hazırlamak zorundadırlar. Bu sayede, Avrupa patenti, Türkiye sınırları içerisinde onaylanmış Türkçe tarifname takımı ile korunacaktır. Ancak, Türkçe dokümanda teknik veya parçalar hakkında birtakım hatalar olduğu takdirde Avrupa patentinin Türkiye sınırları içerisinde tamamen korunması mümkün olmayabilir. Bu noktada, tecrübeli ve Avrupa patenti alanında uzmanlaşmış çeviri ekibine sahip bir danışmanlık firmasından yardım alınmalıdır. Bu sayede, Avrupa patenti, Türkiye sınırları içerisinde doğru bir kapsam ile korumaya alınır. Hatalı patent çevirileri dolayısıyla yaşanması muhtemel sorunların önüne geçilir.

Türkiye’de Avrupa patenti validasyonu için gereken süre belge kararının yayınlanlasından sonraki üç ay olarak belirlenmiştir. Bu sürenin değiştirilmesi mümkün değildir. Türk Patent ve Marka Kurumu, validasyon talebinin yapıldığı tarihte Avrupa patenti çevirisinin daha sonra dosyalanmasını mümkün kılar. Fakat, bu süreçte çevirinin sonradan sunumu için ek ücret ödenmesi gereklidir.


Avrupa Patenti Validasyon Süreci


Avrupa patenti validasyon süreci aşağıdaki gibi özetlenebilir:

• İlk olarak, belirlenen resmi harçlar ödenmelidir.

• Patent tarifnamesinin Türkçe çevirisi; Türk Patent ve Marka Kurumu’na sunulmalıdır.

Validasyon sürecinde en önemli detay tahmin edilebileceği gibi çevirinin eksiksiz ve hatasız olmasıdır. Bu noktada, başvuru sahibinin çeviri ve patent ile ilgili konularda uzman bir patent marka tasarım firması ile çalışması gereklidir. Bu sayede, validasyon başvurularındaki hata süreci ortadan kaldırılır. Uzman patent vekili ile çalışıldığı takdirde Avrupa patenti validasyon süreci sorunsuz bir şekilde tamamlanır.

Sonuç olarak, Avrupa patenti validasyon sürecinde aşağıdaki gelişmeler yaşanır.

• Söz konusu patent; Avrupa Patent Ofisi tarafından verilmelidir.

• EPO bülteninde belge kararı yayını gerçekleştirilir.

• Validasyon ülkelerinin belirlenmesi önemli bir husustur.

• Patent vekili ile birebir görüşülmeli ve validasyon isteğinde bulunmalıdır.

• Belirlenen ülkelerde validasyon süreci gerçeğe dönüştürülür.


Geçerliliği Olan Ülkeler


38 farklı ülkede geçerliliği vardır.

• Türkiye
• İngiltere
• Arnavutluk
• Avusturya
• Bulgaristan
• Belçika
• Kıbrıs
• Çek Cumhuriyeti
• Hırvatistan
• İtalya
• Letonya
• Danimarka
• Litvanya
• Lihtenştayn
• Lüksemburg
• Malta
• Monako
• Hollanda
• Norveç
• Polonya
• Portekiz
• Estonya
• Finlandiya
• Makedonya
• Fransa
• Almanya
• Yunanistan
• Macaristan
• İzlanda
• İrlanda
• Romanya
• San Marino
• Sırbistan
• Slovakya
• Slovenya
• İspanya
• İsveç
• İsviçre

Yukarıdaki ülkeler, Avrupa patent validasyonu ülkeleri olarak bilinir.

Validasyon işlemlerini hızlandıran ve patentin kısa süre içerisinde geçerli olmasını sağlayan bir danışmanlık firmasından yardım alınması önemli bir husustur.

Siz de bu karmaşık süreçlerde rahat etmek ve Avrupa Patent Validasyonu konusunda kesintisiz ve eksiksiz hizmet alabilmek için Destek Patent uzmanlarına buradan ulaşabilirsiniz.