E-Turquality Programı ile Uluslararası Güçlenen Bilişim Sektörü

Türkiye'nin bilişim sektörü son yıllarda hızla büyüyerek uluslararası arenada rekabet gücü artan bir sektör haline geldi. İnovasyon, teknoloji ve dijital dönüşümün öne çıktığı bu sektörde, firmaların uluslararasılaşma stratejileri büyük bir önem taşımaktadır. Bu noktada, sınai mülkiyet haklarının korunması ve uluslararasılaşma sürecinde rekabet avantajı sağlamak kritik bir rol oynamaktadır. Türkiye'nin bilişim sektörünün uluslararasılaşmasına destek olan önemli bir mekanizma ise E-Turquality Programı'dır. Bu program, firmalara uluslararasılaşma süreçlerinde rehberlik etmekte ve uluslararası başarılarını desteklemektedir

E-Turquality Programı ile Uluslararası Başarı

Bu program, 5447 sayılı Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı ile hayatımıza giren, şirketler ve iş birliği kuruluşlarının ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazanmaları amacıyla altyapılarının ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürün ve hizmetlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlanması, yer edinmesi ve markalaşması için gerekli faaliyetlere ilişkin giderlerine dair hususları içermektedir.

Bu program ile ihracata hazırlık ve kurumsal kapasite oluşturma aşaması içinde yer alan “yurt dışı ürün, hizmet, marka, patent, fikri ve sınai mülkiyet hakkı tescil ve koruma desteği” kapsamında faaliyet gösteren şirketlerin yurt içi tescil belgesine sahip oldukları; ürün, hizmet, marka, patent, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yurt dışında tescili, akreditasyonu, yenilenmesi ve korunmasına yönelik; marka/patent ofis hizmetleri giderleri, ürün, hizmet, marka, patent, fikri ve sınai mülkiyet hakkının o ülkede başka bir şirket/kuruluş adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, incelemeye yönelik zorunlu giderler ve yurt dışında tescil ve korunmasına ilişkin hukuki danışmanlık giderleri, tescil yenileme giderleri desteklenir.

Yıllık 1.202.000 TL’ye kadar %60 hedef, uzak ülke olması durumunda %70 oranında destek sağlanır. Daha önce ihracat yapmış olma şartı aranmaz.

Türkiye'nin bilişim sektörü, uluslararasılaşma sürecinde büyük potansiyele sahiptir. Bilişim firmalarının sınai mülkiyet haklarını korumak, rekabet güçlerini artırmak ve uluslararası pazarda fark yaratmak, kritik bir adımdır. Aynı zamanda, E-Turquality Programı gibi destek mekanizmaları da bilişim sektöründeki firmalara uluslararasılaşma sürecinde rehberlik ederek başarılarını desteklemektedir. Bu programla Türkiye'nin bilişim sektörünün uluslararası arenada daha da güçlenmesini sağlanır.