Türk Tarımında Markalaşmanın Önemi

Endüstri 4.0 ile birlikte tarımda markalaşma süreçleri giderek daha fazla artış göstermektedir. Her sektörde olduğu gibi tarım alanında da teknoloji kullanımlarının yaygınlaşması ile birlikte yeni inovasyonlara sıklıkla rastlanır. Tarım sektöründe markanın önemi, tarımsal ürünlerin daha spesifik şekilde bilinirliğini destekler. Hem yerel hem de global ölçekte fark yaratmayı hedefleyen tarımda markalaşma süreci; üretici, dağıtıcı ve tüketici üçgeninde kabul görür.

Tarımsal faaliyetlerin düşük olduğu lokasyonlarda bile tüketici tarafından değerli bulunan ürünlerin pazarlaması, marka değerinin artırılması ile daha kolay hâle gelir. İthalat ve ihracat oranları da tarımda markalaşma çalışmaları ile hız kazanır. Tarımda oluşturulan markanın avantajları hem üreticiyi hem de tüketiciyi memnun etme potansiyeli taşır.

Markalaşmanın Önemi


Marka değerinin artması, ticari faaliyetlerini sürdüren tüm işletmelere öne çıkma fırsatı sunar. Tarımda markalaşma oranları yükseldiğinde şunlar karşımıza çıkar:

•Küresel rekabet ortamında üreticinin güçlenmesi sağlanır.
•Kayıt dışı üretimlerin önüne geçilir.
•Haksız rekabet oranları düşürülür.
•Yeni iş kaynaklarının ortaya çıkması mümkün hâle gelir.

Tüm bu dinamikler, tarım endüstrisinde markanın önemini gösterir. Gerek çiftçiler gerekse büyük işletmeler potansiyelleri doğrultusunda, markanın avantajları ve sunduğu fırsatlardan yararlanır. Ülke ekonomisini de büyük ölçüde destekleyen markalaşma girişimleri, işletmelerin globale taşınmasına ve daha geniş müşteri kitlelerine ulaşmasına yardımcı olur.

Markanın önemi, sunulan ürünlerin ve hizmetlerin rakiplerinden ayrılması ile somutlaşır. Reklam, tanıtım ve pazarlama süreçlerinin de yürütülmesi bu sayede hız kazanır. Tarımsal ürünlerin profesyonel yöntemlerle tanıtılması ve hedef kitleye sunulması, satış oranlarını da buna bağlı olarak yükseltir. Her yıl zarar eden üreticiler nedeniyle, tarım faaliyetleri sürdürülebilirliğini korumakta güçlük çeker. Tarım sektöründe markalaşma çalışmaları artırılarak; kayıpların azalması, üreticinin güçlenmesi ve pazar payının genişlemesi öngörülür.

Tarımda Markalaşma Neden Önemlidir?


Ülkemizdeki tarım faaliyetlerinin gerek coğrafi avantajlar gerekse üretim potansiyeli ile hem iç hem de dış piyasada büyük bir pazar payına sahip olduğu bilinmektedir. Spesifik birçok tarım ürünü globalde dünya birinciliğine layık görülür. Bu durum, tarımda markalaşma ve markanın önemi konusunun değerini net bir şekilde ortaya koyar.

Uluslararası tarım faaliyetlerinde fark yaratan işlere imza atmanın yolu, daha fazla markalaşmadan geçer. Başarı grafiğinin beklenenin altında olmasının nedenleri arasında, markalaşmaya olması gerekenden daha az önem verilmesi gösterilebilir. Üretim açısından büyük bir potansiyele sahip olan ülkemizde, tarım faaliyetlerinden elde edilen ürünlerin dünya genelinde tüketicilerle buluşturulması, markanın avantajları ve sunduğu fırsatlarla sağlanabilir. Tarım sektöründe markanın önemi ise şunlardır:

•Tanıtım ve pazarlama çalışmalarının artması.
•Ürün bazında bilinirliğin sağlanması.
•Üretim kalitesinin yükseltilmesi.
•Satış oranlarının genişletilmesi.

Markanın Avantajları


Tarımda markalaşma ve markanın önemi, geri dönüşüm oranları ile net bir şekilde ölçümlenebilir. Markanın avantajları üreticiyi tüm tarım faaliyetlerinde desteklerken, emeğinin karşılığını alması için de farklı yollar sunar. Bu durumun avantajları ise şunlardır:

Coğrafi işaretlemeler ile tarım ürünlerinin tanımlanması, bilinirliğinin artırılması.
•Üretimi yapılan ürün gruplarının kalitesinin artırılması.
•Coğrafî bölgelerin öne çıkarılması.
•Ürünlerin emsallerinden farklılığının vurgulanması.
•Yerel ve global ölçekte satış potansiyellerinin artırılması.
•“Özel ürün” kategorisi ile daha yüksek fiyatlı ürünlerin pazara sunulması.
•Tüketici taleplerinin daha geniş ölçüde karşılanması.
•Küçük ölçekli üreticilerin desteklenmesi ve teşvik edilmesi.
•Coğrafî işaretli ürünlerin dünya pazarında yer edinmesi.
•Yetiştirilen ürün çeşitliliğinin artırılması.
•Sahip olunan doğal kaynakların aktif olarak kullanılması.
•Patenti alınan ürünlerin potansiyel müşteri kitlesi ile buluşturulması.
•Tarım ürünlerindeki ithalat ve ihracat oranlarının yükseltilmesi.
•Globalde pazar payının genişletilmesi.

Coğrafî işaretli ürünlerin tescil edilmesi, tarımsal markalaşma süreçlerinin yönetilmesi gibi işletmeye özel çözümlerden yararlanmak için buradan https://www.destekpatent.com/’in uzman ekibi ile iletişim kurabilirsiniz.