Marka Patent Vekilliği Nedir?

Marka patent vekilliği unvanı, Türk Patent Kurumu’nun kuruluşundan bu yana kurum tarafından yapılan yazılı sınavla verilmektedir. Bu unvanın sınırlarını şu şekilde ifade etmek mümkündür:
Kurum nazarında temsil edilen ilgili kimselerin sınai mülkiyet haklarının korunmasına aracılık edilmesi.
Temsile konu kişi ve firmaların sınai mülkiyet haklarının korunma başvurularının yapılması.
Kurum nezdinde vekalet ilişkisinin temin edilmesi.

Marka Patent Vekilliği Şartları


Patent ve marka vekilleri sınai mülkiyet alanında özel çalışanlardır. Vekil olmak isteyen kişilerde aranılan marka patent vekilliği şartları öncelikli olarak şu şekildedir:

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun düzenlediği genel yeterlik ve mesleki yeterlik sınavlarında başarı sağlanması.
Türk Patent ve Marka Kurumu vekil siciline kaydolunması.
Marka patent vekilliği için sınavlara girme koşullarını ise şu şekilde belirtmek mümkündür:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Fiil ehliyetine sahip olmak.
Yüz kızartıcı suçtan mahkumiyeti bulunmamak.
Dört yıllık lisans eğitimi almış olmak.

Marka Patent Vekilinin Görevleri Nedir?


Patent, faydalı model, tasarım ve entegre devre topoğrafyası başvuru sahipleri adına işlemleri patent vekili; marka, tasarım, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı başvuru sahiplerinin adına işlemleri marka vekili gerçekleştirir. Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde işlemleri gerçekleştirme yetkisi olan bu kişiler, müvekkillerini Kurum nezdinde temsil etme, danışmanlık yapma ve sınai mülkiyet haklarının korunması için gerekli işlemlerde bulunma ve işlemleri yürütme yetkilerine sahiplerdir.

Nasıl Marka Patent Vekili Olunur?


Marka patent vekili olunması için Türk Patent ve Marka Kurumu’nun düzenlediği sınavlara girilmesi ve bu sınavlarda başarı sağlanmış olması gerekir.

Marka Patent Vekilliği Sınavı


Bu unvanın alınması ve mesleğin yapılması için Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından gerçekleştirilen marka patent vekilliği sınavında yeterli başarının yakalanması gerekir. 7 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav, Sicil Ve Disiplin Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere sınav, iki yılda bir düzenlenir. Marka vekilliği sınavı ve patent vekilliği sınavları ayrı yapılır. Sınavın genel yeterlik ve mesleki yeterlik olmak üzere iki ayrı aşaması bulunur.

Her geçen gün daha da popüler hala gelen marka patent vekilliği konusunda bilgi almak, marka, buluş, ürün ya da tasarımlarınızı sizin adınıza yetkili mercilerde temsil edecek profesyonellere ulaşmak için Destek Patent uzmanlığından yararlanabilirsiniz.